Các loại cửa tầng

Cửa tầng thang máy là một phần vô cùng quan trọng, nó quyết định đến độ an toàn, thẩm mỹ, chất lượng và hiệu quả sử dụng. Thăng Long Ocean đưa ra các mẫu cửa tầng đa dạng