CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • 09/2020
  • 323

Thăng Long Ocean Elevator lấy thông tin khách hàng bao gồm: Tên, địa chỉ Email, số điện thoại. Mọi thông tin do khách hàng cung cấp được TLOE bảo mật....

Công ty CP TM&SX thang máy Thăng Long Ocean luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin thông tin của khách hàng theo nội dung của chính sách bảo mật thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân khách hàng 

 Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng gồm có: tên, số điện thoại, địa chỉ Email, địa chỉ liên lạc và các thông tin cá nhân khác do khách hàng tự nguyện chủ dộng cung cấp hoặc được TLO thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.

Lưu trữ thông tin khách hàng

- Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

- Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

- Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Thắc mắc cần giải đáp 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian công ty hoạt động.
  

Bình luận